Nieinwazyjna diagnostyka wykorzystująca rezonans magnetyczny

Nieinwazyjna diagnostyka wykorzystująca rezonans magnetyczny

Badania metodą rezonansu magnetycznego wykorzystują naturalne właściwości magnetyczne ludzkiego ciała i fale radiowe do uzyskania precyzyjnego obrazu ludzkiego ciała. We współczesnej medycynie wykorzystanie rezonansu magnetycznego ma wyjątkowe znaczenie w diagnostyce wielu chorób. Rezonans magnetyczny jest jednym z nowoczesnych badań pozwalających na szczegółową diagnostykę głowy.

Zastosowanie rezonansu magnetycznego związane jest z koniecznością zrealizowania bardzo dokładnej diagnostyki. Przy trudnościach w diagnozie bólu występującego u pacjenta lekarz może zdecydować się na wykorzystanie nowoczesnej diagnostyki obrazowania. Nowoczesny rezonans magnetyczny głowy  pozwala na stworzenie bardzo dokładnego obrazu tkanek oraz struktur wewnątrz organizmu. Uzyskanie szczegółowego obrazu nie jest możliwe przy zastosowaniu mniej zaawansowanych metod diagnostycznych. Tworzenie przekrojów w dowolnej płaszczyźnie, trójwymiarowych modeli części ciała pozwala wykryć nawet mikro urazy.

Rezonans magnetyczny w diagnostyce głowy

Upadki, wypadki samochodowe mogą powodować urazy głowy, których wczesne wykrycie może wpływać na zdrowie i życie pacjenta. Zastosowanie rezonansu magnetycznego jest zalecaną metodą pozwalającą upewnić się, że nie doszło do urazów wewnątrz głowy. Profilaktyczne wykorzystanie rezonansu magnetycznego jest sposobem potwierdzenia, że pomimo braku zauważalnych objawów u pacjenta nie występują nawet nieznaczne, ale poważne urazy głowy.

Na czym polega badanie?

Urządzenie do rezonansu magnetycznego wytwarza silne pole magnetyczne. Pozwala to wzbudzić protony wodoru, które znajdują się w ludzkim organizmie do emitowania fal. Aparat w urządzeniu odbiera takie fale, co widać na monitorze, który jest elementem rezonansu magnetycznego. Ze względu na naturalne właściwości magnetyczne ludzkiego ciała rezonans magnetyczny głowy jest badaniem całkowicie bezpiecznym, które nie wywołuje żadnych negatywnych skutków.

Przy badaniu głowy z wykorzystaniem rezonansu można sprawdzić między innymi tylny dół czaski czy podstawę mózgu. Pozwala to dokładnie określić, czy w głowie występują urazy, zmiany chorobowe. Jest to możliwe poprzez podanie pacjentom przed badaniem środka kontrastowego, który pozwala dokładnie zobaczyć poszczególne tkanki. Lekarz lub diagnosta jest w stanie określić czy konkretne obszary tkanek wyglądają w sposób właściwy, czy też występują w ich obrębie zmiany, które wskazują na urazy czy określone choroby.

Jakie choroby wykrywa rezonans magnetyczny głowy?

Przy wielu chorobach uzyskanie potwierdzenia ich występowania wymaga przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki. Rezonans magnetyczny jest badaniem stosowanym między innymi do wykrywania guzów czy chorób nowotworowych w obrębie głowy. Wykorzystanie rezonansu magnetycznego pozwala potwierdzić diagnozy również przy takich chorobach, jak choroba Alzheimera, zapalenie mózgu, choroby przysadki mózgowej. W wielu przypadkach przy takich chorobach objawy nie dają pewności, co do występowania schorzenia, a zastosowanie rezonansu magnetycznego pozwala potwierdzić diagnozę lub ustalić, że choroba nie występuje.

Dodaj komentarz