Indywidualny pacjent – jak wygląda wizyta w dobie obecnych obostrzeń?

Pandemia koronawirusa zaskoczyła cały świat. Obecnie jest jeszcze większe zapotrzebowanie na lekarzy niż dotychczas, a przyjmowanie pacjentów w placówkach medycznych, przy jednoczesnym zachowaniu reżimu sanitarnego, jest nie lada wyzwaniem dla wielu placówek medycznych. Pandemia wymusiła na placówkach zmiany w przyjmowaniu pacjentów, dlatego warto wiedzieć, jak obecnie wygląda sytuacja z przyjęciem do lekarza.

Jak skorzystać z podstawowej opieki zdrowotnej?

Opieka medyczna od czasu zaistnienia pandemii nieco zmieniła swoją dotychczasową formę. Aby zminimalizować ryzyko zakażeń, Ministerstwo Zdrowia zarekomendowało kontakt telefoniczny w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Oznacza to, że jeśli pacjent potrzebuje skontaktować się z lekarzem, powinien zadzwonić do placówki, w której jest zapisany i poprosić o teleporadę. Także przedłużenia recept czy skierowania na badania są wystawiane elektronicznie. Teleporada to forma porady lekarskiej przez telefon, nienarażająca pacjentów ani lekarzy na bezpośredni kontakt z zarażonymi wirusem. W przypadku, jeśli pacjent od dłuższego czasu uczęszcza do jednego lekarza i posiada swoją kartotekę, teleporada jest znacznie łatwiejsza, ponieważ lekarz od razu wie, o kogo chodzi i może sprawdzić historię choroby. W nagłych przypadkach, które nie mogą zostać odpowiednio ocenione przez telefon czy Internet, jeśli zachodzi taka konieczność, lekarz może przyjść pacjenta indywidualnie u siebie w gabinecie.

Kiedy można skorzystać z konsultacji na miejscu?

Z konsultacji i badań w gabinecie u lekarza mogą skorzystać osoby, które wybierają się na wizytę prywatną. W ramach prywatnej opieki zdrowotnej to lekarz sam decyduje wcześniej, czy chce przyjmować pacjentów osobiście. Największa część specjalistów nie zrezygnowała ze spotkań z pacjentami, jednak muszą oni dostosować się do wymogów panujących w placówce. Należy nosić maseczkę ochronną i dezynfekować ręce, a także utrzymywać odstęp od innych pacjentów i lekarzy oraz przychodzić nie wcześniej niż na umówioną godzinę.

Jakie są zasady panujące w placówkach medycznych w czasie pandemii?

Każdy pacjent przychodzący do lekarza na wizytę osobistą jest proszony o wypełnienie ankiety. Odpowiada w niej na pytania dotyczące możliwości kontaktu z osobami narażonymi na zakażenie, wyjazdy zagraniczne, ogólne samopoczucie i stan zdrowia. Co ważne, w ankiecie należy podawać prawdziwe informacje, dzięki czemu pacjent może zapewnić bezpieczeństwo innym osobom w placówce.

Wchodząc do lekarza, należy się również liczyć z tym, że pacjentowi zostanie zmierzona temperatura. Odbywa się to za pomocą termometru zdalnego, a temperatura mierzona jest na czole lub na ręce. Jeśli pacjent poczuje się źle lub przed samą wizytą zauważy u siebie niepokojące symptomy, należy zgłosić to w recepcji przed wizytą w placówce. Wszystkie te procedury mają za zadanie ochronić zdrowie i życie pacjenta, lekarzy i innych osób przebywających w placówkach medycznych.

Warto pamiętać, że z powodu ograniczeń, placówki mogą przyjmować pacjentów w innym czasie niż dotychczas, dlatego należy uzbroić się w cierpliwość. Więcej informacji na temat opieki medycznej znajdziesz na https://cmp.med.pl/.

Dodaj komentarz